Pražský Sušičan je regionální vlastivědný spolek přátel Sušicka, Prácheňska a střední Šumavy. Jeho cílem je rozvíjet přátelské a společenské styky členů v naznačeném regionálním pojetí, rozvíjet poznávání regionálních problémů i výzkumnou a jinou tvůrčí činností a propagovat potřeby Sušicka pro jeho kulturní a hospodářský rozkvět na bázi zdravého patriotismu.

 

Z historie

Současný spolek navazuje na prvorepublikový Spolek rodáků a přátel Sušice a okolí založený roku 1922. Vznikl ze snahy o udržení kontaktů mezi rozptýlenými studenty ze Sušicka v Praze. Jedním z hlavních organizátorů spolku byl Josef Winkelbauer. Podle vzpomínek starých pamětníků do spolku chodil i sušický rodák agrárník Karel Viškovský, někdejší ministr spravedlnosti a později národní obrany, a výrazně sušickým studentům pomáhal orientovat se v hlavním městě.

V roce 1927 se dle nové legislativy stal oficiálně prvním předsedou spolku Emanuel Myslík, jeden ze správních vedoucích firmy Ringhoffer na Smíchově. Z prvorepublikových předsedů je vhodně ještě zmínit dlouholetého funkcionáře Josefa Korouse. Činnost spolku pod vedením Františka Maška přerušila nacistické okupace. Do své funkce se vrátil až po skončení války. V letech 1969 až 1982 byl předsedou Rudolf Císař. Od 2. února 1983 do roku 2015 vedl spolek doc. Zdeněk Papeš, za jehož předsednictví došlo dne 17. 5. 1990 k registraci spolku na ministru vnitra pod současným jménem Pražský Sušičan. V současnosti je předsedou spolku Ing. Martin Kolačný.

Logo spolku v sobě spojuje místo bydliště členů (siluetu Pražského hradu) se symbolem jejich původu (silueta Andělíčku nad Sušicí).

Předseda spolku: 

Ing. Martin Kolačný

 

Výbor spolku: 

Jiří Novák - místopředseda 

Zdeněk Papeš - místopředseda 

Zdeňka Průšová - hospodář 

Karel Slavík – revizor

 

Kontakt

Pražský Sušičan, předseda spolku Martin Kolačný

V roce 2014 oslavil spolek 92 let svého trvání.

Pražský Sušičan přijímá nové členy do svých řad.

© Pražský Sušičan 2014 Všechna práva vyhrazena.